Νέο Paraffinic Oil Βιορυλ 96,9 EC 20LIT Expand

Paraffinic Oil Βιορυλ 96,9 EC 20LIT

Νέο

90,00 €

tax incl.

Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση.

Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετρανύχους, κοκκοειδή και αφίδες.

Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φίλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και αυγών). Να μη γίνεται ψεκασμός, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%.

Επίσης, να μη χρησιμοποιείται σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.

Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστημα τουλάχιστον 1εβδομάδας.