Νέο Viomix Boro 1 LIT Expand

Viomix Boro 1 LIT

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

Νέο

Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης, Βοριούχου αιθανολαμίνης, κατάλληλο για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφοπενιών Βορίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες

13,00 €

tax incl.

Το Viomix Boro είναι ένα ιδανικό διαφυλλικό προϊόν θρέψης καλλιεργειών, απαιτητικών σε Βόριο. Το εξειδικευμένο αυτό υγρό σκεύασμα, βασίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις Βορίου, Ιχνοστοιχείο το οποίο βρίσκεται υπό τη μορφή ενός οργανικού συμπλόκου αιθανολαμίνης, μία μορφή ιδιαίτερα αφομοιώσιμη από τα φυτά.

Με αυτόν τον τρόπο, το Viomix Boro, καθίσταται ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του παραγωγού, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διαταραχών, οι οποίες σχετίζονται με τροφοπενία Βορίου. Η εφαρμογή του Viomix Boro, επάγει διεργασίες όπως η βλάστηση της γύρης, η επιτυχή γονιμοποίηση και η καρπόδεση. Λόγω παρουσίας του εξειδικευμένου οργανικού μορίου αιθανολαμίν