Μειωμένη τιμή! Νέο Vitamin Sea Humus 40ΛΤ Expand

Vitamin Sea Humus 40ΛΤ

Νέο

12,76 €

tax incl.

14,50 € tax incl.

-12%

Τo Vitamin Sea Humus είναι ένα βελτιωτικό εδάφους που προκύπτει από φυσική αερόβια αποσύνθεση οργανικών υλικών κυρίως ψαριών μέσω της διαδικασίας Aerated Static Pile (ASP).

Είναι προϊόν μη-φυτοτοξικό, άοσμο, βιολογικά σταθερό και με υψηλό βαθμό χουμοποίησης και συνεπώς πλούσιο σε χουμικές ενώσεις.

Επιπλέον, περιέχει θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

Ο ζεόλιθος που εμπεριέχει περιορίζει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων από έκπλυση ή εξαέρωση ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης και ομοιόμορφης διανομής του νερού στο έδαφος.

 Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των χημικών λιπασμάτων
• Ευνοεί την ανάπτυξη υγιών φυτών καθώς διευκολύνει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων όπως του σιδήρου και του φωσφόρου
• Προστατεύει τα φυτά από την οξειδωτική καταπόνηση που προκαλούν οι αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης αυξάνοντας την δραστηριότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων εντός των φυτών και κατά συνέπεια την ανεκτικότητα τους

• Προάγει την παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών εντός των φυτών (φαινολικών ενώσεων) ενισχύοντας τον αμυντικό μηχανισμό τους έναντι διαφόρων παθογόνων
• Η παραγωγή του Vitamin Sea Humus διέπεται από την αρχή της κυκλικότητας και αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση της ανακύκλωσης οργανικών υλικών και υποπροϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα με φανερό όφελος για το περιβάλλον

Λαχανικά θερμοκηπίου: 150 ml/ρίζα στην αρχή της φύτευσης ή γραμμικά 300-500 λιτ./στρ.
Λαχανικά υπαίθριας καλλιέργειας: 200 ml/ρίζα ή γραμμικά 600 λιτ./στρ.

Δενδρώδεις καλλιέργειες, Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα: 2–3 λιτ./ρίζα
Πυρηνόκαρπα: 3-4 λιτ./ρίζα