Karate Zeon 10 CS 200ml εντομοκτόνο Expand

Karate Zeon 10 CS 200ml εντομοκτόνο

Karate Zeon 10

Νέο

23,50 €

tax incl.

Περιγραφή προϊόντος:

To δυνατό χτύπημα κατά των εντόμων. Tο Karate Zeon 10 CS ενισχυμένο πάντα με την τεχνολογία Zeon, απευθύνεται σε υπεύθυνους παραγωγούς, καθώς συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης στην καταπολέμηση ευρέως φάσματος μασητικών και μυζητικών εντόμων.

lambda cyhalothrin 10%, εναιώρημα μικροκαψυλίων 

 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Το KARATE 10 CS with Zeon technology είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

 

Οδηγίες χρήσης

Τρόπος εφαρμογής

  • Ψεκασμός φυλλώματος.
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
  • Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη.
  • Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο.
  • Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας.
  • Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο.
  • Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας
  • Η απόσυρση ή η καταστροφή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή (Θερμοκρασία >1200ο για τουλάχιστον 2 λεπτά)
  • Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας
 

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο

ml / στρέμμα

ml / 100 λίτρα ψεκ. υγρού

Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρ.

Μηλιά,Αχλαδιά

Φυλλορύκτες (Phyllonorycter sp)

10-15

10

100-150

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών .Έως 2 εφαρμογές, εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Αχλαδιά

Ψύλλα (Psylla pyri)

10-15

10

100-150

Ψεκασμοί κατά την Άνοιξη όταν ο πληθυσμός είναι χαμηλός και το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν. Έως 2 εφαρμογές

Ροδακινιά
Νεκταρινιά

Φυλλοδέτης (Adoxophyes orana)

10-15

10

100-150

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Αμπέλι

Ευδεμίδα (Lobesia botrana)

Κοχυλίδα (Europoecilia ambiquell)

10

10

100

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Ελιά

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

10-20

5 (ανθόβια γενιά)

10 (καρπόβια γενιά)

200

Ψεκασμός με την έναρξη της εναπόθεσης των ωών / 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Δάκος (Bacteroceras oleae)

3,75

125

300ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο / σε 10 δέντρα / στρέμμα

Δολωματικοί ψεκασμοί από εδάφους σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό Έως 2 εφαρμογές ανάλογα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες

Πατάτα

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)

10

 

50-80

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών/ Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Τομάτα,ΠιπεριάΜελιτζάνα(Υ+Θ)

Αφίδες (Myzus persicae)

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

Σποντόπτερα (Spodoptera spp)

6,25-12,5 (Υ)
6,25-18,75 (Θ)

12.5

50-100 (Υ)
50-150 (Θ)

Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Για τους λοιπούς εχθρούς ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

ΑγγούριΚολοκύθι(Υπαίθρου+ Θερμ/πίου)

Αφίδες (Myzus persicae)

πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

Σποντόπτερα (Spodoptera spp)

6,25-12,5 (Υ)
6,25-18,75 (Θ)

12.5

50-100 (Υ)
50-150 (Θ)

Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Για τους λοιπούς εχθρούς ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυ ξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Βαμβάκι

πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

20-25

 

50-80

Ψεκασμός άμεσα με την έναρξη εκκόλαψης των ωών της β' και γ' γενιάς/ Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών (1)

Θρίπας (Thrips tabaci)

20-25

 

50-80

Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος/ Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών (1)

Αφίδες (Aphis gossypii Myzus sp.)

20

 

50-80

Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών (1)

ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella)

20

 

50-80

προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη των πτήσεων της 2ης γενιάς και επανάληψη ανά δεκαπενθήμερο/ Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών (1)

ΛάχανοΜπρόκκολο

Πιερίδα (Pieris brassicae)

Μαμέστρα (Mamestra brassicae)

7,5-12,5

 

50-100

Οταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών

Φοινικοειδή

Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών
Rhynchophorus ferrugineus

Olivier

---

8-15 κ.εκ.

---

-Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου.

-Ψεκασμός κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής.

-Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης).

Όλες οι καλλιέργειες

ακρίδες (2) (διάφορα είδη)

6,25-18,75

12.5

50-150

Οταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος και τα έντομα βρίσκονται στα πρώτα νυμφικά στάδια

 

 
Παρατηρήσεις
  1. Ο μέγιστος αριθμός των εφαρμογών στο βαμβάκι είναι συνολικά 2 για όλους τους εχθρούς.
  2. Συλλογική καταπολέμηση μόνο με επίβλεψη και ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής

Προστασία των καταναλωτών

Η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά καθορίζεται ως εξής:

Καλλιέργεια

Ημέρες (PHI)

Mήλα, Aχλάδια, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Σταφύλια, Ελιές, Πατάτες, Λάχανο

7

Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές, Κολοκύθι, Αγγούρι

3

Βαμβάκι

14

Μπρόκολο

10

 

 

Σήμανση σκευάσματος

Xn - ΕπιβλαβέςN - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.