Νέο IPIGLYCE NEW 36 SL 1LT Επέκταση

IPIGLYCE NEW 36 SL 1LT

Νέο

9,00 €

με Φ.Π.Α

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού.

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.: Glyphosate οξύ 36% β/ο (υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 48,6% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 58,4% β/β

Μορφή: SL, Πυκνό Διάλυμα

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70189/06.12.2016

Λοιπές Πληροφορίες

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

  • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
  • Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται κατευθυνόμενος ψεκασμός των ζιζανίων στα πρανή ώστε τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος να μην φθάνουν στην επιφάνεια του νερού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-Σε αγρούς μετά τη συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκατεσσάρων (14) ημερών για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων.

Δεν υπάρχουν κριτικές πελατών προς το παρόν.

Γράψτε μια κριτική

IPIGLYCE NEW 36 SL 1LT

IPIGLYCE NEW 36 SL 1LT