Μειωμένη τιμή! KARDA 36 SL 20LT Expand

KARDA 36 SL 5LT

AXIVEN

Νέο

51,04 €

tax incl.

58,00 € tax incl.

-12%

Πληροφορίες:
Μη εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Εφαρμόζεται με ψεκασμό των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, πίεση χαμηλότερη από 2 atm (30 psi) και μπεκ τύπου σκούπας. Για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων ο ψεκασμός γίνεται όταν αυτά βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη, ενώ για τα πολυετή όταν βρίσκονται στην άνθιση ή λίγο μετά. Να μη γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται βροχή σε λιγότερο από 6 ώρες. Να μην χρησιμοποιείται με ακάθαρτο ή σκληρό νερό. Είναι φυτοτοξικό για τα καλλιεργούμενα φυτά αν έλθει σε επαφή με το φύλλωμα, με τρυφερούς βλαστούς, κορμούς νεαρών δένδρων (πράσινος φλοιός), παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές. Να μη χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες σποροπαραγωγής, ούτε σε αυτές που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν, πριν τη συγκομιδή τους. Να μην επιτρέπεται βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων, ακόμα και όταν αυτά έχουν ξεραθεί. Η εφαρμογή να γίνεται όταν δεν υπάρχει νερό στα στραγγιστικά κανάλια.