Νέο FUSILADE MAX EC 250κ.εκ Expand

FUSILADE MAX EC 250κ.εκ

Νέο

10,00 €

tax incl.

Σύνθεση: fluazifop-p-butyl 12,5%

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών. Δρα παρεμποδίζοντας την καρβοξυλάση του ακετυλο-CoA(ACCase) κατά την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων.Παρατηρείται χλώρωση,κοκκίνισμα των παλαιοτέρων φύλλων και τελικά νέκρωση των ιστών μετά την πάροδο μερικών εβδομάδων.