Νέο 27-0-0 ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ Expand

27-0-0 ΟΥΡΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ 40Kg

BHP BHP

Νέο

Λίπασμα κατάλληλο για σιτάρι, βαμβάκι κι όλες τις καλλιέργειες.

Περισσότερες λεπτομέρειες

30,50 €

tax incl.

    
  Σ ύ ν θ ε σ η 
  Άζωτο ολικό Ν
arrow27% 
  Άζωτο Ουρικόarrow100% 
  Σίδηρος Fearrow0.1% 
  Μαγνήσιο MgOarrow6% 
      
      
      
  Σ υ σ κ ε υ α σ ί ε ς  
  Σακίarrow40Κg