Νέο NEON 46-0-0 40Kg Expand

NEON 46-0-0 40Kg

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

Νέο

29,00 €

tax incl.

Η σειρά κοκκωδών λιπασμάτων Neon, ενσωματώνει την μοναδική τεχνολογία PENXCEL, αποτελώντας την τελευταία εξέλιξη προϊόντων θρέψης παρεμποδιστών Αζώτου.

Τα λιπάσματα Νeon, βασίζονται τόσο σε αναστολέα Ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών Aζώτου σε μορφή αέριας αμμωνίας, όσο και σε αναστολέα Νιτροποίησης (DCD) για μείωση των απωλειών Αζώτου λόγω έκπλυσής του. Η αυξημένη διείσδυση του συνδυασμού των δύο αναστολέων στον κόκκο του λιπάσματος, μέσω της τεχνολογίας PENXCEL, δημιουργεί ένα “διπλό δίχτυ προστασίας του Αζώτου”.

Σχεδιασμένα στις ιδανικές αναλογίες και ικανά να καλύπτουν τις βασικές και επιφανειακές απαιτήσεις ενός μεγάλου εύρους των καλλιεργειών, τα λιπάσματα Neon, προσφέρουν ευελιξία και υψηλή προστιθέμενη αγρονομική – περιβαλλοντική αξία.

 

Η εφαρμογή των λιπασμάτων Neon παρέχει πολλαπλά καλλιεργητικά οφέλη:

 

  • Ισορροπημένη λίπανση Αζώτου.
  • Εξαιρετικά μειωμένες απώλειες Αζώτου.
  • Υψηλή κοκκομετρία.
  • Ενίσχυση της παραγωγής.
  • Υψηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα στη λίπανση.
  • Προστασία του περιβάλλοντος.