Νέο YaraBela Sulfan 24-0-0+7,5CaO+15SO3 N-st 40kg Expand

YaraBela Sulfan 24-0-0+7,5CaO+15SO3 N-st 40kg

YARA YARA

Νέο

21,00 €

tax incl.

Το YaraBela Sulfan είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν, με σταθεροποιητή, που επιτρέπει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αζωτούχων λιπασμάτων, χάρη στην αμοιβαία υποστηρικτική και ταυτόχρονη δράση του αζώτου, του θείου και του ασβεστίου.

Άζωτο και Θείο

Το άζωτο, το οποίο περιέχεται ως νιτρικό σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή και αμμωνιακό που έχει πιο μακροχρόνια δράση, ενισχύει έντονα την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Το θείο ευνοεί τον σχηματισμό των ενζύμων και των συστατικών στοιχείων των πρωτεϊνών, αυξάνοντας την απόδοση και τις ποιοτικές παραμέτρους. Επιπλέον μειώνονται οι απώλειες: Δυνητικά, για κάθε κιλό θείου κάτω από το όριο πενίας της καλλιέργειας, είναι δυνατή η απώλεια 15 κιλών αζώτου. Επομένως, η ταυτόχρονη παρουσία αζώτου και θείου στη σωστή θρεπτική αναλογία και στις άμεσα διαλυτές και αφομοιώσιμες μορφές τους έχει ζωτική σημασία.

Ασβέστιο

Το ασβέστιο, συστατικό στοιχείο της κυτταρικής δομής, εξασφαλίζει ευρωστία στους ιστούς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Επιπλέον, το ασβέστιο απορροφάται σε συνδυασμό με το νιτρικό άζωτο, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του τελευταίου. Το ασβέστιο παίζει ουσιαστικό ρόλο στην έξοδο από τη χειμερινή καταπόνηση και στη μείωση φαινομένων πλαγιάσματος των φυτών.

Το ασβέστιο βελτιώνει τη δομή του εδάφους, αυξάνει την διήθηση του νερού καθώς και τον αερισμό του. Εξαιτίας των παραπάνω, το ασβέστιο ενδείκνυται ιδιαιτέρως σε δύσκολα εδαφικά περιβάλλοντα, όπου παρατηρούνται συμπίεση, κρούστα, στασιμότητα του νερού και γενικότερα σε εδάφη φτωχά σε οργανική ύλη.

YARA