Νέο Multi-K™ GG 13.5-0-46.2 (κρυσταλλικό) 25kg Expand

Multi-K™ GG 13.5-0-46.2 (κρυσταλλικό) 25kg

HAIFA HAIFA

Νέο

Πλήρως υδατοδιαλυτό – NK λίπασμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες

34,00 €

tax incl.

Multi-K™ GG  Νιτρικό Κάλιο GG για θερµοκηπιακές καλλιέργειες 13.5-0-46.2 (κρυσταλλικό) –

Πλήρως υδατοδιαλυτό – NK λίπασμα.

Multi-K™, το εμπορικό όνομα της Haifa για το νιτρικό κάλιο, είναι η βάση για όλα τα προϊόντα νιτρικού καλίου, καθαρά και εμπλουτισμένα.

Τα πλεονεκτήματα του Multi-K™

  • είναι πλήρως υδατοδιαλυτό.
  • περιέχει 100% θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
  • είναι απαλλαγμένο χλωρίου νατρίου και άλλων επιζήμιων στοιχείων για τα φυτά.
  • απορροφάται αποτελεσματικά από τα φυτά.
  • είναι ευρέως συμβατό με όλα τα άλλα λιπάσματα και αγροχημικά.
  • δεν είναι πτητικό και μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς να διαφύγει άζωτο προς την ατμόσφαιρα.

Η παρουσία του αζώτου στο Multi-K™ καθιστά τα φυτά ικανά να προσλαμβάνουν την ελάχιστη δυνατή ποσότητα χλωρίου από το εδαφοδιάλυμα όταν αυτό το επιζήμιο ανιόν βρίσκεται στο νερό άρδευσης.  Αυτό κάνει το Multi-K™ απολύτως απαραίτητο στις καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες στο χλώριο.

Μέγεθος κόκκου:
Σε 35 US mesh (> 0.5mm) – 12% τύπου.
Μέσα από 170 US mesh (<0.125mm)- 7% τύπου.

Χρήσεις:
-Λίπασμα για υδρολίπανση και διαφυλλική λίπανση
-Παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων.

Ανάλυση προϊόντος

Μονάδα

Τυπικό

Προσδιορισμός
Min.

Προσδιορισμός
Max.

Ολικό άζωτο (ως Ν)

%

13.5

13.1

Νιτρικό άζωτο (Ν-ΝΟ3)

%

13.5

13.1

Υδατοδιαλυτό Κάλιο (ως K2O)

%

46.2

46

Υδατοδιαλυτό Κάλιο (ως K)

%

38.4

38.2

pH (10% συγκέντρωση)

9

6

11

Απώλεια στο στέγνωμα

(Υγρασία)

%

0.1

0.2

Αδιάλυτα στο νερό

ppm

350

700

Σχετική Πυκνότητα

g/ml

1.1

0.9

1.2