Νέο POLY-PLANT 15-30-15 22.5KG Expand

POLY-PLANT 15-30-15 22.5KG

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ

Νέο

45,00 €

tax incl.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα POLY-PLANT χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων & χαμηλό pH.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα POLY-PLANT εφαρμόζονται είτε μέσω των συστημάτων άρδευσης, στο έδαφος ή διαφυλλικά με ψεκασμό.

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα POLY-PLANT είναι κατάλληλα για χρήση σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών, όπως καλλιέργειες  κηπευτικών (θερμοκηπιακές & υπαίθριες), στα οπωροφόρα δένδρα, στην αμπελοκαλλιέργεια (επιτραπέζια & σταφύλια οινοποιίας), σε καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών, καθώς επίσης και σε όλο το εύρος των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Β/Β

ΑΖΩΤΟ (Ν) ΟΛΙΚΟ             15%

Νιτρικό (ΝΟ3)                      4,4%

Αμμωνιακό (NH4)                8,6%

Ουρικό (NH2)                      2,0%

ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5)           30%

100% διαλυτός στο νερό 

ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)                      15% 

100% διαλυτό στο νερό 

Βόριο (Β)                             0,02%

Χαλκός (Cu*)                       0,01%

Σίδηρος (Fe*)                      0,03%

Μαγγάνιο (Mn*)                  0,02%

Ψευδάργυρος (Zn*)            0,02% 

* Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

Οι δόσεις εφαρμογής διαφέρουν ανά καλλιέργεια & στάδιο εφαρμογής.

  • Για κηπευτικές καλλιέργειες εφαρμόζονται σε διάλυση 0,5-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος (Γενική δόση: 1-5 kg/στρέμμα) και 200-300g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές.
  • Σε αμπέλια εφαρμόζονται 50-70g ανά πρέμνο για εφαρμογές στο έδαφος και 300-400g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές. (Οι δόσεις για εφαρμογές στο έδαφος αφορούν σε καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη & άνω των 4 ετών).
  • Σε καλλιέργεια ελιάς & οπωροφόρα δένδρα εφαρμόζονται σε διάλυση 1,0-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο δένδρο) & για διαφυλλικές εφαρμογές με δόση 200-500g/100L νερό. (Οι δόσεις για εφαρμογές στο έδαφος αφορούν σε καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη & άνω των 6 ετών).
  • Σε φυλλώδη λαχανικά εφαρμόζονται σε διάλυση 1,0-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος και 200-300g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές.
  • Σε εκτατικές καλλιέργειες διαφυλλικές εφαρμογές με δόση 200-500g/100L νερό.