Μειωμένη τιμή! OPTIX R DISPERSS 2.5KG Expand

OPTIX R DISPERSS 2.5KG

Νέο

25,08 €

tax incl.

28,50 € tax incl.

-12%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι. Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στο αμπέλι. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών το fosetyl-Al διασυστηματικό μυκητοκτόνο που δρα διεγείροντας την φυσική άμυνα των φυτών και το χαλκό, μυκητοκτόνο-βακτηριοκτόνο με προστατευτική δράση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(1) Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμα βρεγμένα. (2) ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν. (3) Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων. (4) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα.