ΜΑΡΟΥΛΙ ROMANA MAXIMUS Expand

ΜΑΡΟΥΛΙ ROMANA MAXIMUS RZ 5000 SEEDS

Νέο

103,22 €

tax incl.

Συνιστώμενη ποσότητα είναι τα 60-100 gr σπόρου ανά στρέμμα για απ'ευθείας σπορά, και 15-30 gr σπόρου ανά στρέμμα για μεταφύτευση (ποσότητα ανά gr βάρους : 850-900 σπόροι). Ημερομηνία συγκομιδής 60-90 ημέρες από τη σπορά, με μέση απόδοση 3000-4000 kgr ανά στρέμμα.